Граматика й типографіка для сайтів

При складанні текстів для сайтів виникає безліч запитань. Чи потрібний пробіл у скороченні «і т. д.»? Коли ставити дефіс, коли — коротке, коли — довге тире? Які потрібні лапки?

Багато хто ставить подібні питання. Але на них не завжди легко знайти відповіді. І хочеться зрозуміти, нарешті: як писати ПРАВИЛЬНО? І де знайти ці ПРАВИЛА?

Ви їх уже знайшли. І тепер запам’ятаєте назавжди. Отже, почнемо з найпростішого…

Пробіли

З пробілами завжди виникає маса нюансів. Пробіли й лапки, пробіли й розділові знаки, пробіли й тире… Але ми спробуємо з ними розібратися.

Пробіл — це ознака нового слова.

правильно

І т. д.

І. П. Котляревський

неправильно

І т.

І.П.Котляревський

Тобто, коли в тексті починається нове слово, його потрібно відокремлювати від попереднього слова пробілом. При цьому не має значення, скорочені слова чи ні.

Лапки й дужки

В українській і російській мовах використовуються лапки-«ялинки» або „лапки”. Використовувати прямі лапки неправильно!
В англійській мові використовуються так звані англійські лапки. Але нині дуже поширена практика використання цих лапок в україномовній та російськомовній літературі.

Дужки й лапки не відділяються пробілами від взятого в них тексту.

правильно

«Енеїда»

(літературний твір)

неправильно

« Енеїда »

( літературний твір )

Апостроф

Апостроф виглядає як кома, але розташовується у верхній частині рядка.

Апостроф не можна плутати з прямими одинарними лапками.

правильно

хлоп’ята, м’ясо, п’яний

неправильно

хлоп'ята, м'ясо, п'яний

Розділові знаки

Крапка, кома, крапка з комою, двокрапка, три крапки, знак оклику і знак питання не відділяються пробілом від попереднього символу.

правильно

Iз Ганiмедова пуздерка утер трохи не з пiввiдерка;

неправильно

Iз Ганiмедова пуздерка утер трохи не з пiввiдерка ;

Якщо в дужки взяте ціле речення, то заключний розділовий знак (наприклад, крапка) ставиться перед закриваючою дужкою.

правильно

(Хоть се було в час м’ясопусту.)

неправильно

(Хоть се було в час м’ясопусту).

Якщо в лапки взяте ціле речення, то заключна крапка ставиться після закриваючих лапок, а всі інші розділові знаки (знак оклику, знак питання, три крапки) — перед закриваючими лапками.

правильно

«Давайте, — крикнув, — пить тепер».

«А що ти робиш, п’єш сивуху?»

неправильно

«Давайте, — крикнув, — пить тепер

«А що ти робиш, п’єш сивуху»?

У комбінованих знаках, які складаються з трьох крапок і знаку оклику або знаку питання, — рівно три крапки, а не чотири.

правильно

Мовчiть!..

неправильно

Мовчiть!...

Дефіс, коротке й довге тире

Дефіс: -, коротке тире: –, довге тире: —

Дефіс з’єднує частини складних слів:

 • у словах з префіксами і суфіксами: «будь-», «-небудь», «казна-», «хтозна-», «-то», «-таки» тощо: будь-куди, казна-що, як-небудь;
 • у прислівниках з префіксами «по-»: по-перше, по-німецьки;
 • у деяких складних словах, утворених від двох коренів: Еней-сподар, молодицi-цокотухи, сап’янцi-самоходи;
 • у парних сполученнях і між словами, що повторюються: без кінця-краю, ледве-ледве;
 • у подвійних і потрійних прізвищах: Гулак-Артемовський.

Довге тире використовується для розділення різних слів.

Тут плюсь — Еней, як будто з неба.

Коротке тире використовується при позначенні меж часових (2004–2010), просторових (поїзд Київ – Москва), кількісних (4–6 кг), у назвах фізичних законів, відкритих кількома вченими (закон Бойля – Маріотта), і інших подібних сполученнях.

Коротке тире не відділяється пробілами, якщо по обидва боки від нього стоять цифри; довге тире завжди відділяється пробілами по обидва боки.

правильно

(1995–1998)

Напивсь — i тiлько що кректав.

неправильно

(19951998)

Напивсь—i тiлько що кректав.

Числа

Цілі числа у цифровій формі, які мають більше чотирьох розрядів, розбивають пробілами на групи по три цифри (зправа наліво).

правильно

2 345 464

5789

неправильно

2345464

5 789

Порядок запису дат в українській (російській) мові інший ніж в англійській.

Українська мова

27 січня 2006, п’ятниця

Англійська мова

Friday, January 27, 2006

Знаки математичних операцій (+, : і ін.) і співвідношень (<, >, = і ін.) відділяються пробілами.

правильно

y + 6 = 20

неправильно

y+6=20

Скорочення

Слово «рік», яке стоїть після числа, скорочують до однієї букви (із крапкою після неї): 1995 р. У множині слово «роки» після чисел скорочують до «рр.»: 80-ті рр.

У порядкових чисельниках відмінкове закінчення має складатися з однієї літери, якщо передостання буква в слові — голосна, і з двох літер — якщо приголосна.

правильно

3-й (третій), 5-х (п’ятих)

2-го (другого),
7-му (сьомому)

неправильно

3-ій, 5-их

2-ого,
7-ому

Скорочення від одиниць виміру використовуються тільки разом із числом і записуються без крапки: г (грам), м (метр), с (секунда). Якщо числа немає, то одиниці виміру записуються повністю.

правильно

25 г, 3 м, 40 с

кілька кілограмів, вимірюється у метрах

неправильно

25 гр., 3 м., 40 сек.

кілька кг, вимірюється у м
 

Одиниці виміру, утворені від прізвищ, у скороченій формі зазвичай пишуться з великої літери: Н (ньютон), Па (паскаль), Гц (герц), але в повній формі — тільки з малої.

правильно

5 Н, 100 Па, 400 Гц

Частота вимірюється в герцах

неправильно

5 н, 100 па, 400 гц

Частота вимірюється в Герцах

В одиницях виміру префікси «мілі-» і «кіло-» скорочуються малими літерами (мм, кг), а префікси «мега-», «гіга-», «тера-» — великими літерами: МПа (мегапаскаль), ГГц (гігагерц), Тб (терабайт).

правильно

16 мм, 12 кг

3 МПа, 7 ГГц, 3 Тб

неправильно

16 Мм, 12 Кг

3 мпа, 7 ггц, 3 тб

При скороченні одиниць виміру інформації слово «біт» залишають як є, а слово байт скорочують до однієї букви «б». Але якщо можливі різночитання, слова «біт» і «байт» не скорочують.

правильно

Мб або Мбайт (мегабайт),
Гб або Гбайт (гігабайт)

кб або кбайт (кілобайт),
кбіт (кілобіт)

неправильно

мб або мбайт,
гб або гбайт

кб (кілобіт)


Після скорочень «млн» (мільйон) і «млрд» (мільярд) крапка не ставиться. На скорочення тис. (тисяча) це правило не поширюється.

правильно

5 млн чоловік, 3 млрд гривень, 4 тис. примірників

неправильно

5 млн. чоловік, 3 млрд. гривень, 4 тис примірників

Найменування

Найменування — це назви установ, організацій, свят і т.д.

У найменуваннях, що складаються з декількох слів, з великої літери пишеться перше слово, а також власні імена, що входять до складу найменування.

правильно

Центральний банк України, Київський національний університет, Новий рік

неправильно

Центральний Банк України, Київський Національний Університет, Новий Рік

Іменники й прикметники, що позначають географічну й національну приналежність, пишуться з малої літери.

правильно

грек, циганка

троянська кров

неправильно

Грек, Циганка

Троянська кров

Списки

Списки бувають нумеровані (елементи позначені послідовністю цифр або букв; зазвичай використовуються, коли порядок елементів є важливим) або марковані (елементи позначені маркерами; зазвичай використовуються, коли порядок елементів не є важливим).

Якщо елементи списку прості, складаються з одного або декількох слів без розділових знаків всередині, то кожний елемент починається з малої літери, а елементи розділяються комами.

Свійські тварини:

 • кішка,
 • собака.

Якщо елементи списку складаються з великої кількості слів, мають всередині розділові знаки, то кожний елемент починається з малої літери і елементи розділяються крапкою з комою.

Щоб підібрати український еквівалент іноземного терміна, використовують:

 • транскрипція — запис слова однієї мови літерами іншої з максимально точним збереженням звучання первісного слова, наприклад, браузер (browser);
 • транслітерація — запис слова однієї мови літерами іншої з максимально точним збереженням написання первісного слова, наприклад, броузер (browser).

Якщо елементи списку — окремі речення, то кожний елемент починається з великої літери і елементи розділяються крапками.

Усім відомі прислів’я й приказки:

 • Дурень шукає місця, а розумного і в кутку видно.
 • Не кажи гоп, поки не перескочиш.
Виділення

До виділень відносяться напівжирне й курсивне начертання, зміна гарнітури шрифту, гіперпосилання тощо.

Якщо речення у тексті виділене повністю, то розділовий знак, яким закінчується речення, також виділяється.

правильно

Постiй, прескурвий, вражий сину!

неправильно

Постiй, прескурвий, вражий сину!

Розділовий знак, який стоїть після виділеного фрагмента речення, не виділяється.

правильно

Но зла Юнона, суча дочка, розкудкудакалась, як квочка

неправильно

Но зла Юнона, суча дочка, розкудкудакалась, як квочка 

Якщо виділене слово, словосполучення або речення взяте у дужки, самі дужки не виділяються. Лапки, навпаки, виділяються так само, як фрагмент всередині них.

правильно

Нiтрохи не остановлявшись (щоб показать великий ляк)

«Да воскреснеть» вслух читає

неправильно

Нiтрохи не остановлявшись (щоб показать великий ляк)

«Да воскреснеть» вслух читає

Спеціальні терміни, пов’язані з Інтернетом

Слово Інтернет — власна назва, пишеться з великої літери, без лапок. Воно має чоловічий рід і відмінюється. Іноді зустрічається також написання Іnternet.

Що ж стосується слова Web (Всесвітня Павутина), то в українській (а також російській) мові воно найчастіше використовується у вигляді префікса: веб-сторінка, веб-майстер тощо.

Висновок

На завершення слід зазначити, що наведені вище правила є класичними, але, на жаль, їх дотримуються не завжди. І взагалі, серед величезної кількості сайтів в Інтернеті дуже рідко трапляються такі, де немає орфографічних, граматичних та інших помилок. Але ж це так важливо — професійно й грамотно подати інформацію! Сподіваємося, що наша публікація послужить благій справі підвищення рівня грамотності в Інтернеті!

Література

 1. Р. Чебыкин. Разработка и оформление текстового содержания сайтов. СПб, БХВ-Петербург, 2004.
 2. І. Котляревський. Енеїда. К., Дніпро,1968.